Lomake "Kyläkeskustat (Lohtaja, Kälviä, Ullava / Byacentrum (Lochteå, Kelviå, Ullava) " on päättynyt